La titular del web és:

ELAN VITAL MEDIC ESTETHIC, SL amb DNI B65412447 i domicili a Carrer del Museu, 10, 08401 Granollers, Tel. 93 115 08 80 i correu electrònic elanvital@elanvital.cat.

Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes, s'informa a l'usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporades als fitxers titularitat de ELAN VITAL MEDIC ESTETHIC, SL que estan degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades i tenen per finalitat donar resposta a la sol·licitud enviada, el contacte i l'enviament d'informació que pugui ser d'interès de l'usuari.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a ELAN VITAL MEDIC ESTETHIC, SL o per mail a elanvital@elanvital.cat.