Fertilitat Natural

04-Dec-2017

Hi ha diferents enfocaments per tractar la fertilitat des de l'àmbit de les teràpies naturals.
 
No totes les persones som iguals ni totes les parelles tenen les mateixes facilitats o dificultats en el si de la seva fertilitat.
 
Les teràpies naturals ens permeten abordar a cada persona de manera individualitzada de manera que poden ajudar de diferent manera en funció del moment i condicions en què es trobi cada un, tant per afavorir una òptima fertilitat natural com per ajudar en els casos en què sigui necessari recórrer a tècniques de reproducció assistida. En dones, es pot aconseguir millorar la qualitat dels òvuls, millorar la resposta dels ovaris als tractaments d'estimulació i fins i tot facilitar la implantació de l'embrió a la cavitat uterina. En el cas dels homes és possible aconseguir una millor qualitat espermàtica.
 
L'acupuntura és una tècnica de la medicina tradicional xinesa que s'ha utilitzat durant molts anys en diferents cultures per restaurar, promoure i mantenir la salut. Els seus beneficis actualment estan reconeguts a tot el món i s'ha convertit en una pràctica en auge en els tractaments mèdics occidentals després de ser avalats per diferents estudis científics.
 
En la medicina tradicional xinesa és bàsic buscar l'origen del problema abans de decidir el tractament més adequat.
 
A més, la medicina tradicional xinesa valora tractaments diferents per a les dones en funció de diversos paràmetres: edat del pacient, fase menstrual, entre d'altres. D'aquesta manera el tractament serà diferent fins i tot per a una mateixa pacient en funció de la fase del cicle menstrual en què es trobi la pacient, per exemple, en finalitzar la menstruació ha un temps per a promoure la formació d'òvuls i després de l'ovulació un temps per a la consolidació així com implantació dels mateixos en cas que hagin estat fecundats.
 
En processos de reproducció assistida l'acupuntura és de gran ajuda tant per reduir l'estrès emocional com físic, així com en el procés ovulació i consolidació de manera que s'aconsegueixen majors taxes d'embaràs, aconseguint fins i tot un èxit d'embaràs de entre un 50-65 %, segons els últims estudis científics.
 
El tractament es pot plantejar tant per a les dones únicament, als homes únicament, com fins i tot als dos membres de la parella alhora. "Tot suma".
 
Un tractament setmanal pot ser perfectament suficient per obtenir molt bons resultats.
 
Demana cita amb la nostra especialista Laura Viñas